Đào tạo trực tuyến tại VN: Đã có những giải pháp ứng dụng hiệu quả

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) – Theo đánh giá của các chuyên gia, những hạn chế khi triển khai E-learning ở Việt Nam trong thời gian qua thể hiện rõ ở các yếu tố như đường truyền Internet – hạ tầng về CNTT (máy tính, máy chủ…) – nhận thức, ứng dụng về CNTT – phương pháp giảng dạy truyền thống, kém hiệu quả… Tuy nhiên, khi liên minh ba bên VDC – ITPRO - NCS Tech. “bắt tay” và đưa ra giải pháp tổng thể, những trở ngại này không còn là vấn đề lớn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/188979