Đào tạo tinh thần doanh nhân khởi nghiệp cho sinh viên

Ngày 4-11, tại Hà Nội, Viện đào tạo quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tọa đàm quốc tế "Trường đại học khởi nghiệp và phát triển tinh thần doanh nhân sáng tạo cho sinh viên".

Đào tạo tinh thần doanh nhân khởi nghiệp cho sinh viên - Ảnh 1

Tọa đàm là một hoạt động hưởng ứng phong trào Năm quốc gia khởi nghiệp 2016 của Chính phủ, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của giáo dục đại học trong việc phát huy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong thế hệ doanh nhân trẻ của Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề: Cách tiếp cận doanh nhân trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD), vai trò của trường đại học (ĐH) trong việc phát triển tinh thần doanh nhân sáng tạo, phương pháp tư duy hệ thống sàn dành cho doanh nhân. Thành phần diễn giả quốc tế bao gồm các giáo sư đến từ các trường ĐH Hoa Kỳ, Đức, Anh và trường ĐH KTQD, cùng những nhà quản lý, khởi nghiệp đến từ doanh nghiệp.

Được biết, đào tạo tinh thần doanh nhân khởi nghiệp cho sinh viên là một mảng quan trọng trong nội dung đào tạo của trường ĐH. Với tinh thần doanh nhân sáng tạo, thế hệ trẻ có thể đối mặt với các vấn đề của thực tiễn một cách tích cực nhất, nhìn thấy trong các khó khăn những cơ hội mang tính thách thức, có niềm tin và động lực để giải quyết khó khăn thông qua các giải pháp sáng tạo mang lại giá trị.

Bên cạnh đó, Viện đào tạo quốc tế đã ứng dụng thành công tinh thần sáng tạo doanh nhân trong việc duy trì thành quả của các chương trình liên kết, tạo nền móng cho sự phát triển bền vững các chương trình đào tạo quốc tế. Những chương trình đào tạo cao học Việt–Bỉ, cao học Việt-Mỹ, cử nhân quốc tế ngày nay đều là thành quả của việc vận dụng sáng tạo trong giải quyết vấn đề, để sử dụng và đào tạo phát triển nguồn lực của nhà trường, thông qua việc cung cấp cho xã hội các chương trình đào tạo chất lượng cao, giải quyết nhu cầu của xã hội về các cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế.