Đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi

    Báo VTC News
    Gốc

    Đề án được phê duyệt góp phần cải thiện, tăng dần số lượng và chất lượng các dịch vụ y tế, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/224044/Default.aspx