Đào tạo nguồn lao động cho hội nhập (15h35, VTV1)

Chương trình Doanh nhân & Hội nhập tuần này với chủ đề đào tạo nguồn lao động cho hội nhập sẽ phát lúc 15h35 hôm nay (19/11) trên kênh VTV1.

Đào tạo nguồn lao động cho hội nhập (15h35, VTV1) - Ảnh 1

Hội nhập và toàn cầu hóa đã và đang là một xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, khu vực và thế giới. Với quá trình phân công lao động quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu và sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ đã đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa nền kinh tế thế giới.

Quá trình này được thể hiện rõ trong sự gia tăng rất nhanh của trao đổi quốc tế về thương mại, dịch vụ tài chính. Cùng với sự hình thành các khu thương mại tự do và các khối liên kết trên thế giới, thế giới đang sống trong quá trình hội nhập, toàn cầu hóa mạnh mẽ.

Hơn lúc nào hết, hội nhập và toàn cầu hóa đang tạo ra yêu cầu, động lực để phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và nâng cao tay nghề chuyên môn kỹ thuật. Đây vừa là điều kiện thuận lợi, vừa là thách thức lớn đối với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đối với các trường đào tạo nghề.

Chương trình Doanh nhân và hội nhập: Đào tạo nguồn lao động cho hội nhập sẽ phát lúc 15h35 hôm nay (19/11) trên kênh VTV1. Mời quý vị chú ý theo dõi!