Đào tạo nghề nên chuyên sâu theo thế mạnh, tránh dàn trải

Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề thì nên quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề, đầu tư không nên dàn trải mà tập trung đi sâu thế mạnh của từng trường, để cung đáp ứng được cầu - đó là kiến nghị của Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc với đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại buổi làm việc, Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc báo cáo, làm rõ những băn khoăn của các thành viên Đoàn Giám sát HĐND tỉnh liên quan đến việc thực hiện cơ chế tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, về nhân sự và tự chủ về tài chính.

Chiều 21/3, Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc về việc thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, hàng năm nhà trường đều xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trung hạn, dài hạn; chủ động hợp tác quốc tế, hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, cung cấp nguồn lao động.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy của trường được xây dựng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và điều kiện hoạt động thực tế, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, thiết thực và các yêu cầu về CCHC trong việc xây dựng các quy trình giải quyết công việc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Trường đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Trên cơ sở xác định nhiệm vụ của nhà trường, hình thành cơ cấu tổ chức phòng, khoa, trung tâm, từ đó xác định vị trí việc làm và sắp xếp nhân sự theo chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm.

Đến nay, trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc đã thực hiện tự chủ một phần về tài chính (khoảng 20%) và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể. Trong đó, các nguồn thu bao gồm: ngân sách cấp theo quy định, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nước ngoài, trong nước, các tổ chức phi chính phủ, học phí và các dịch vụ đào tạo tiếng Hàn Quốc.

“Nhà trường chưa có kế hoạch xây dựng phương án tự chủ hoàn toàn, vì nguồn thu đầu vào hạn chế, vì vậy chưa thể cân đối nguồn thu và nguồn chi. Vì vậy, trường sẽ xây dựng phương án tự chủ theo lộ trình, kế hoạch của nhà nước và mức độ tự chủ phù hợp đối với các cơ sở đào tạo nghề” - thầy giáo Nguyễn Duy Nam - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Kiểm tra cơ sở vật chất dạy học tại Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam-Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Lê.

Tại buổi làm việc, Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc kiến nghị tỉnh nên quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề, đầu tư không nên dàn trải mà tập trung đi sâu thế mạnh của từng trường, để cung đáp ứng được cầu.

"Cần có cơ chế, chính sách quan tâm đối với đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó giao quyền tự chủ về số người làm việc cho các trường nghề để các trường bố trí giáo viên/tổng số học sinh để đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy. Hiện trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc có 3.000 học sinh nhưng biên chế 89 giáo viên rất khó khăn cho nhà trường trong việc bố trí giáo viên giảng dạy”- thầy giáo Nguyễn Duy Nam kiến nghị.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc là một trong những đơn vị đào tạo nghề có thương hiệu trong nước và khu vực. Về thực hiện cơ chế tự chủ, đồng chí Thái Thị An Chung đề nghị nhà trường cần xây dựng Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; rà soát lại quy chế chi tiêu nội bộ. Đồng thời chủ động cung cấp dịch vụ công tăng nguồn thu để tăng chủ động về tài chính, giảm áp lực ngân sách cho tỉnh. Đồng thời quan tâm xây dựng lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh, góp phần tăng tính chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị./.

Thanh Lê