Đào tạo 'Kỹ năng mềm' cho đội ngũ cán bộ

rnKinhtedothi - Chiều 29/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP để xem xét Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (CLC) TP giai đoạn 2016 - 2020” và một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND TP.

Đào tạo 'Kỹ năng mềm' cho đội ngũ cán bộ - Ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp.

Theo Sở Nội vụ, mục tiêu của Đề án nhằm tạo sự đổi mới, cải cách mạnh mẽ, nâng cao thực chất chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp và đội ngũ doanh nhân có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển. Trước mắt, TP sẽ tập trung đào tạo cho 7 nhóm đối tượng chính là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, công chức tham mưu hoạch định chính sách; công chức mới được tuyển dụng, nguồn trưởng công an xã và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; viên chức y tế; viên chức giáo dục và đào tạo; viên chức văn hóa, nghệ thuật; viên chức khoa học, công nghệ; các nhà quản lý DN, doanh nhân trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, mũi nhọn, ưu tiên của TP.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, định nghĩa “chất lượng cao” trong tiêu đề của Đề án là khái niệm chung chung, không có tiêu chí cụ thể nào đánh giá được “chất lượng cao”. Do vậy, cần đổi tên Đề án là “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP giai đoạn 2016 - 2020”.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu cơ quan soạn thảo cần có đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của TP giai đoạn hiện nay. Từ đó đưa ra nhu cầu, mục tiêu của TP trong giai đoạn 2016 - 2020, để nêu bật sự cần thiết của Đề án. Về nội dung đào tạo, cần bổ sung thêm các chuyên đề như: Quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh trong từng lĩnh vực cụ thể; cập nhật tình hình trong nước và thế giới. Ngoài những kỹ năng chuyên sâu, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu bổ sung đào tạo “Kỹ năng mềm” cho đội ngũ cán bộ nhà nước các cấp, như về văn hóa ứng xử, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo bố trí thời gian khoa học, hợp lý trong công việc… Công tác đào tạo cũng cần đổi mới. “Đã là cán bộ thì việc học tập là liên tục. Nhưng việc bố trí đi học tập, theo mô hình nào, kinh nghiệm ở đâu, đối tượng nào đều phải phù hợp, hiệu quả, tránh để xảy ra tình trạng vừa mất thời gian, công việc, vừa lãng phí…” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh và giao Sở Nội vụ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện Đề án trình UBND TP thông qua trong tháng 12, phấn đấu sau Tết âm lịch TP sẽ triển khai được lớp đầu tiên theo chương trình của Đề án.

Trong phiên họp, tập thể UBND TP đã xem xét, đóng góp ý kiến đối với một số nội dung như: Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, các sở, ban, ngành TP; Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch phát triển hạ tầng thoát nước đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020; Quy định về quản lý hoạt động thoát và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn TP; Xác định hệ số K để tính giá đất đối với một số trường hợp nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lời cao tại vị trí mặt đường…