Đào tạo bác sỹ trẻ công tác tại vùng khó khăn

Các bác sỹ trẻ tham gia chương trình này được đào tạo theo hướng 'cầm tay chỉ việc' và thực hành tay nghề chiếm 70% đơn vị học trình.

Đào tạo bác sỹ trẻ công tác tại vùng khó khăn - Ảnh 1

Gần 130 bác sỹ trẻ đã và đang được đào tạo để về công tác tại các huyện vùng khó khăn, biển đảo - theo thông tin từ tại khóa đào tạo của Dự án thí điểm "bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn".

Các bác sỹ trẻ tham gia chương trình này được đào tạo theo hướng "cầm tay chỉ việc" và thực hành tay nghề chiếm 70% đơn vị học trình. Trong đợt này, 19 bác sỹ trẻ được học các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và Truyền nhiễm tại trường Đại học Y - Dược Hải Phòng trong 2 năm trước khi nhận công tác tại 13 huyện, đảo vùng khó khăn nhất trên cả nước.

Sau thời gian làm việc tại các vùng khó khăn này, các bác sỹ trẻ sẽ được nhận về công tác tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Kim Xuân (Ban Thời sự)