Đạo diễn Pierre Salvadori: Làm phim một  cách thật  thà

TT - “Tôi cố gắng làm phim một cách thật thà nhất. Thật thà trong cách kể chuyện để khi mọi người xem xong phim vẫn còn có một điều gì đọng lại, không phải kiểu cố cho thêm gia vị, mắm muối chiều ý nhà sản xuất để kéo khán giả. Với tôi, một tác phẩm thành công là khi xem xong khán giả sẽ nhìn lại bản thân một cách tốt nhất”.