Đạo diễn 'Kong' chia sẻ về những dự án mới ở Việt Nam

Đạo diễn "Kong" - Jordan Vogt-Roberts tiết lộ anh sẽ lập quỹ học bổng cho sinh viên Việt Nam và dành nhiều lời khen ngợi cho người bạn thân thiết Ngô Thanh Vân.

Video: Đạo diễn "Kong" chia sẻ về những dự án mới ở Việt Nam:

Video: Nguyễn Thành.