Đạo diễn Doãn Hoàng Giang “sợ nhất mấy người… ơ ơ”

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    “Tôi sợ nhất mấy người xem xong rồi bảo: "Ơ ơ, cái này không giống lịch sử lắm". Tôi dựng nhân nhân vật lịch sử là đi tìm những hành động, chi tiết đời thường của họ chứ không phải cứ chăm chăm vào sách sử ghi nhận công lao của họ như thế nào...”.>> NSND Doãn Hoàng Giang: Tôi cả tin, yếu lòng và nhát gan

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/7/94334.cand