Đạo diễn Die Hard 4.0 làm phim Gears of War

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Len Wiseman, đạo diễn phim hành động bom tấn Die Hard 4 và 2 tập phim kinh dị Underworld, đã được giao trọng trách đưa Gears of War lên màn ảnh.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/06/3B9AE560