Đánh trượt... giấc mơ

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hôm rồi, một trường thuộc Đại học Huế tổ chức thi người đẹp thời trang thanh lịch. Đến phần ứng xử, khi trả lời câu hỏi về ước mơ của mình, một thí sinh hồn nhiên: "Em ước mơ mình có sức khỏe để... sống". Cả nghìn sinh viên ngồi dưới cười phá lên, đế vào: "Đúng! Có sức khỏe để sống, sống để rèn luyện sức khỏe, có sức khỏe lại sống tiếp, sống tiếp để rèn luyện sức khỏe...".

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200847/20081117004718.aspx