Đánh thuế xuất khẩu gạo - Tại sao không?

    Báo Người Lao Động
    3 đăng lạiGốc

    Khủng hoảng lương thực trên thế giới và ở trong nước, thiên tai đe dọa tới an ninh lương thực quốc gia đã làm giá lúa gạo cao, càng gây áp lực lên lạm phát. Đó là lý do Chính phủ đã thắt chặt việc xuất khẩu gạo thông qua hạn ngạch.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/220381.asp