Đánh thức tiềm năng, thế mạnh, đưa sản vật Thái Bình đến muôn nơi

    Báo Công Thương
    24 liên quanGốcThái Bình

    Ngày 21/9, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu năm 2022.

    Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/danh-thuc-tiem-nang-the-manh-dua-san-vat-thai-binh-den-muon-noi-3148.media