Đánh thức giấc ngủ trưa của hổ cái và cái kết đắng cho hổ đực

Bị hổ đực đánh thức khi đang ngủ trưa ngon lành, hổ cái liền nổi cơn thịnh nộ khiến hổ đực chỉ biết... im re.

Video: Đánh thức giấc ngủ trưa của hổ cái và cái kết "đắng" cho hổ đực:

Theo VTC News