Dành tặng những người yêu quý nhất

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khi đọc bài viết của tôi, có lẽ bạn sẽ nghĩ bài viết này chỉ dành riêng cho những người đã từng học trường Lê Quý Đôn thôi, hay hẹp hơn là những người bạn của tôi thôi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=96674