Danh sách ủng hộ đồng bào vùng bão lũ (Qua LĐLĐ TPHCM năm 2011, tiếp theo)

    Gốc

    Trường ĐH GTVT TPHCM: 23.179.170 đồng. LĐLĐ quận 9 - TPHCM: 50 triệu đồng. BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn: 5 triệu đồng. LĐLĐ quận 10 - TPHCM: 7 triệu đồng. Công đoàn (CĐ) Công ty Nam Giang: 1 triệu đồng.

    Huỳnh Thị Diễm Huyền: 1,515 triệu đồng. Công ty CP TM Tân Bình: 2 triệu đồng. Trần Thị Thanh Tâm: 2,2 triệu đồng. Đoàn Thị Minh Hải: 2 triệu đồng. Công ty TNHH DV Bảo vệ Hùng Minh: 2 triệu đồng. LĐLĐ huyện Bình Chánh – TPHCM: 38.591.500 đồng. CĐ Tổng Công ty Văn hóa: 37,846 triệu đồng. Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn: 50 triệu đồng. Trường ĐH Mở TPHCM: 21,15 triệu đồng. CĐ Công ty CP Thủy tinh Hưng Phú: 10 triệu đồng.

    (Còn tiếp)

    Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/20111125103120208p0c1042/danh-sach-ung-ho-dong-bao-vung-bao-lu-qua-ldld-tphcm-nam-2011-tiep-theo.htm