Danh sách nhân sự chủ chốt HĐND, UBND thành phố Hà Nội khóa mới

Ngày 14/6, HĐND TP. Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân Thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Khánh Hòa: Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND...
Quảng Nam: Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh tái đắc cử
Danh sách đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND 63...
Hà Nội công bố danh sách người trúng cử đại...

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố dự khai mạc.

Tại kỳ họp, Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố trình báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021, với những nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND, UBND Thành phố trong suốt nhiệm kỳ.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, ngay sau Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, nhất là kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND Thành phố, đồng thời chủ động giới thiệu nhân sự để ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Thủ đô trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự, bảo đảm nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trên cơ sở quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thành phố đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt.

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp. Ảnh HNM

Đối với các đồng chí giữ các chức danh: Chủ tịch HĐND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Thành phố vừa qua đã kiện toàn và theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hà Nội được giới thiệu thêm 1 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Các đồng chí được giới thiệu vào nguồn nhân sự nói trên là những đồng chí đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là những đồng chí đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất giới thiệu để tái cử và được Trung ương đồng ý phê duyệt.

Trong số các đồng chí được giới thiệu tham gia các Ban của HĐND Thành phố nhiệm kỳ này theo hướng tăng cường cán bộ chuyên trách, có nhiều đồng chí đã là thành viên các Ban HĐND nhiệm kỳ vừa qua và các đồng chí đã có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của HĐND, công tác quản lý nhà nước tại cơ sở quận, huyện và công tác tại MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Đồng thời, HĐND Thành phố sẽ bầu các vị Hội thẩm Tòa án nhân dân Thành phố phục vụ công tác xét xử theo đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu, thảo luận dân chủ, chọn lựa để bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND Thành phố trong thời gian tới.

Sau phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, HĐND thành phố Hà Nội tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền gồm: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban, Chánh văn phòng HĐND.

Đồng thời, tiến hành bầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND Thành phố, Hội thẩm TAND khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhân sự chủ chốt HĐND TP. Hà Nội

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội tiếp tục được giới thiệu để HĐND Thành phố bầu vào vị trí Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo kết quả bỏ phiếu 100% số đại biểu có mặt đồng ý, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Tiếp đó, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Hai đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV và Phùng Thị Hồng Hà, Bí thư huyện ủy Thanh Oai đã trúng cử Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đồng ý cùng là 101 phiếu, đạt tỷ lệ 96,19% so với tổng số ĐB HĐND

Sau khi HĐND thành phố thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội, các đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn và Phùng Thị Hồng Hà đã tham gia đoàn chủ tọa điều hành kỳ họp.

Việc bỏ phiếu bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban, Chánh văn phòng HĐND khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 kết quả như sau:

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam trúng cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế với tỷ lệ đại biểu đồng ý là 96,2%

Đồng chí Nguyễn Bích Thủy trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế (95,2%)

Bà Phạm Thị Thanh Mai trúng cử chức danh Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách (97,1%)

Đồng chí Hồ Vân Nga trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách (97,1%)

Đồng chí Trần Thế Cương trúng cử chức danh Trưởng ban Văn hóa Xã hội (98,1%)

Đồng chí Nguyễn Quang Thắng trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội (93,3%)

Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân trúng cử chức danh Trưởng Ban Đô thị (94,2%)

Đồng chí Lê Minh Đức trúng cử chức danh Chánh Văn phòng HĐND (98,1%).

Nhân sự chủ chốt UBND TP Hà Nội

Sau khi tiến hành bầu các chức danh HĐND Thành phố, các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 101 đại biểu có mặt đồng ý (đạt tỷ lệ 98,05% đại biểu có mặt), đồng chí Nguyễn Đức Chung đã tái đắc cử Chủ tịch UBDN TP. Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung với 100% đại biểu tán thành.

HĐND Thành phố giao UBND Thành phố hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

HĐND TP. Hà Nội cũng đã bầu 6 Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016 -2021.

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Sửu (đạt tỷ lệ 96,16% đại biểu tán thành), đồng chí Nguyễn Quốc Hùng (đạt tỷ lệ 88,57%), đồng chí Lê Hồng Sơn (đạt tỷ lệ 88,57%), đồng chí Nguyễn Thế Hùng (đạt tỷ lệ 91,42%), đồng chí Nguyễn Doãn Toản (đạt tỷ lệ 93,33%), đồng chí Ngô Văn Quý (đạt tỷ lệ 92,38%).

PV

Từ khóa: Hà Nội , bầu cử , nhân sự , Chủ tịch , HĐND , UBND , Nguyễn Đức Chung , Nguyễn Thị Bích Ngọc

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-dia-phuong/ha-noi-kien-toan-nhan-su-chu-chot-khoa-moi/256325.vgp