Danh sách LS yên nghỉ tại nghĩa trang Vĩnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

  Gốc

  (VOV) - Thông tin do ông Khổng Văn Thiện ở thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; số điện thoại: 01678.527.547 cung cấp.

  LS Nguyễn Đình Chuật sinh năm 1941, quê quán: Lập Thạch, Vĩnh Phúc, hi sinh ngày 25/9/1974.

  LS Trịnh Văn Thành sinh năm 1950, quê quán: Thanh Xuân, Phú Thọ, hi sinh ngày 15/11/1975.

  LS Lê Xuân Quát sinh năm 1950, quê quán: Thanh Ba, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 13/1/1975.

  LS Trần Văn Thành sinh năm 1951, quê quán: Thanh Ba, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 8/12/1974.

  LS Nguyễn Duy Đạt sinh năm 1942, quê quán: Yên Lành, VĨnh Phú, hi sinh ngày 2/5/1974.

  LS Nguyễn Đức Mỹ sinh năm 1952, quê quán: Phú Thọ, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 2/5/1974.

  LS Trần Đầy quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 12/6/1972.

  LS Mai Văn Đàm sinh năm 1948, quê quán: An Hà, VĨnh Phú, hi sinh ngày 26/2/1975.

  LS Vũ Việt Thăng, sinh năm 1958, quê quán: Phong Châu, Vĩnh Phú.

  LS Nguyễn Tiến Giao quê ở Vĩnh Tiến, Vĩnh Phú.

  LS Lê Văn Lâm sinh năm 1945, quê quán: Hạ Hòa, VĨnh Phú, hi sinh ngày 11/3/1975.

  LS PHạm Đức Lễ quê ở Tam Dương, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 20/11/1972.

  LS Đoàn Văn Hùng sinh năm 1950, quê ở Thanh Ba, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 16/5/1974.

  LS NGuyễn Văn Sang sinh năm 1949, quê quán: Đa Phúc, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 27/4/1974.

  LS Nguyễn Văn Lạc sinh năm 1950, quê quán: Văn Lạc, Vĩnh PHú, hi sinh ngày 3/6/1974.

  LS Nguyễn Đình Đốn sinh năm 1950, quê quán: Hạ Hòa, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 3/6/1974.

  LS Đặng Quang Dục sinh năm 1946, quê quán: Đoan Hùng, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 30/4/1974.

  LS Đỗ Ngọc Hồi sinh năm 1950, quê quán: Thanh Ba, Vĩnh Phú hi sinh ngày 25/5/1974.

  LS Hà Chiến Thắng sinh năm 1952, quê quán: Đền Hùng, Vĩnh Phú, hi sinh ngày 13/6/1972./.

   Nguồn VOV: http://vov.vn/home/danh-sach-ls-yen-nghi-tai-nghia-trang-vinh-hung-huyen-tan-hung-tinh-long-an/201111/190766.vov