Danh sách LS chôn cất tại xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Danh sách 1638 liệt sĩ an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.