Danh sách học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và được xét tuyển thẳng vào đại học năm 2024

Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn số 2358/BGDĐT-QLCL về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024.

Theo công văn này, trong kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2024 có 139 học sinh lớp 12 tham gia dự thi.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT thực hiện việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối với các thí sinh có tên trong danh sách.

Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng thực hiện việc xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024 theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-GDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối với các thí sinh có tên trong danh sách.

Danh sách học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và được xét tuyển thẳng vào đại học năm 2024:

x

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/danh-sach-hoc-sinh-duoc-mien-thi-tot-nghiep-thpt-va-duoc-xet-tuyen-thang-vao-dai-hoc-nam-2024-212918.html