Danh sách diễn viên chính thức tham gia “Harry Potter 6”

    Gốc

    (HHT_Online) Để kịp hoàn thành bộ phim vào tháng 11/2008, nhà sản xuất đang ráo riết thực hiện những khâu chuẩn bị cần thiết cho ngày bấm máy. Bác David Yates vẫn sẽ là đạo diễn của phần phim này. Việc tuyển chọn và mời diễn viên cũng gấp rút hoàn thành.

    Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/CINEBOXPHIMANH/7247.hht