Danh sách đề cử giải thưởng Oscar năm 2009 sẽ công bố muộn hai ngày

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Viện Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ hôm 14-4 tuyên bố, danh sách đề cử giải thưởng Oscar năm 2009 sẽ công bố muộn hai ngày sau lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=53525