Danh sách Ban lễ tang

1. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Danh sách Ban lễ tang - Ảnh 1

2. Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

3. Hòa thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

4. Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

5. Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự

6. Hòa thượng Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

7. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

8. Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế

9. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

10. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

11. Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

12. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

13. Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

14. Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

15. Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ

16. Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục tăng ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

17. Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

18. Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

19. Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

20. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

21. Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

22. Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

23. Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

24. Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

25. Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

26. Ông Phan Ngọc Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế

27. Ông Nguyễn Nam Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế

28. Ông Nguyễn Tài Tuệ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế

29. Hòa thượng Thích Chơn Tế, Đại diện Môn đồ, Pháp quyến.