Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 03/2012

- Trong tháng 03/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

TIN BÀI KHÁC:

Ngày giao dịch

Số tiền

Thông tin ủng hộ

30/03/2012

200,000

Nguyen Thuy Dung ủng hộ cháu Tôn Văn Dũng, con anh Tôn Văn Út

30/03/2012

300,000

Vu Le Thanh Huong ủng hộ gia đình anh Nguyễn Phước Sơn

30/03/2012

300,000

Tran Thanh Long ủng hộ gia đình anh Trần Văn Hải

30/03/2012

300,000

Tran Thanh Long ủng hộ gia đình anh Nguyễn Phước Sơn

30/03/2012

100,000

IBVCB.3003120862043001.ủng hộ cháu Tôn Văn Dũng, con anh Tôn Văn Út

30/03/2012

500,000

IBVCB.3003120950911001.ủng hộ gia đình chị Trần Thị Hoa

30/03/2012

1,000,000

IBVCB.3003121026411001.ủng hộ gia đình chị Dương Thị Dung

30/03/2012

1,500,000

Gia đình Việt Dung, P Đa Kao ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Nhựt

30/03/2012

400,000

Đỗ Thanh Huy Phong, Bình Thạnh ủng hộ cháu Nguyễn Minh Quân

30/03/2012

400,000

Đỗ Thanh Huy Phong, Bình Thạnh ủng hộ cháu Trần Trung Sơn

30/03/2012

400,000

Đỗ Thanh Huy Phong, Bình Thạnh ủng hộ cháu Trần Duy Thoại

30/03/2012

400,000

Đỗ Thanh Huy Phong, Bình Thạnh ủng hộ gia đình anh Cao Phước Lộc

30/03/2012

400,000

Viên Thanh, Viên Mỹ, Bình Thạnh ủng hộ cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung

30/03/2012

400,000

Viên Thanh, Viên Mỹ, Bình Thạnh ủng hộ gia đình chị Giáp Thị Sáu

30/03/2012

300,000

Đỗ Thanh Mỹ, Đỗ Thanh Việt, Huỳnh Thị Mai ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Sứ

30/03/2012

300,000

Đỗ Thanh Mỹ, Đỗ Thanh Việt, Huỳnh Thị Mai ủng hộ chị Võ Thị Hà

30/03/2012

300,000

Đỗ Thanh Mỹ, Đỗ Thanh Việt, Huỳnh Thị Mai ủng hộ chị Đinh Thị Với

30/03/2012

300,000

Đỗ Thanh Mỹ, Đỗ Thanh Việt, Huỳnh Thị Mai ủng hộ chị Nguyễn Thị Hải

30/03/2012

400,000

Lê Lê Hoa, Đỗ Ngọc Thạch, Đỗ Thanh Xuân Phương, Huỳnh Thị Mai ủng hộ gia đình bà Đặng Thị Sáu

29/03/2012

500,000

Le Thi Thu Nga ủng hộ gia đình anh Nguyễn Phước Sơn

29/03/2012

500,000

Nguyen Van Tuan ủng hộ cháu Nguyễn Minh Quân

29/03/2012

100,000

IBVCB.2903120345423001.ủng hộ cháu Tôn Văn Dũng, con anh Tôn Văn Út

29/03/2012

300,000

IBVCB.2903120071183002.ủng hộ cháu Tôn Văn Dũng, con anh Tôn Văn Út

29/03/2012

1,000,000

Pham Thi Quoc Anh ủng hộ anh Phạm Văn Hưởng

29/03/2012

1,000,000

Nguyen Dieu Lien Phuong ủng hộ cháu Nguyễn Đình Hiếu

29/03/2012

1,000,000

Nguyen Dieu Lien Phuong ủng hộ anh Phạm Văn Hưởng

28/03/2012

200,000

IBVCB.2803121030879003.ủng hộ cháu Nguyễn Minh Quân

28/03/2012

50,000

IBVCB.2803120967131004.ủng hộ gia đình anh Nguyễn Phước Sơn

28/03/2012

200,000

IBVCB.2803120369687001.ủng hộ gia đình anh Nguyễn Phước Sơn

28/03/2012

200,000

IBVCB.2803120682607002.ủng hộ gia đình anh Nguyễn Phước Sơn

28/03/2012

500,000

Huynh Thien Quan ủng hộ bà Trần Kim Mạn

28/03/2012

800,000

Nguyen Thi Ngọc Mai ủng hộ cháu Trương Thị Thanh Phượng, cháu Nguyễn Minh Quân, bà Trần Kim Mạn, anh Trần Văn Hải

28/03/2012

300,000

Nguyen Bao Chung ủng hộ gia đình anh Nguyễn Phước Sơn

28/03/2012

100,000

IBVCB.2803120692617001.ủng hộ gia đình anh Nguyễn Phước Sơn

28/03/2012

1,000,000

IBVCB.2803120760943003.ủng hộ gia đình anh Nguyễn Phước Sơn

28/03/2012

200,000

IBVCB.2803120321101002.ủng hộ gia đình anh Nguyễn Phước Sơn

28/03/2012

1,000,000

IBVCB.2803120359583002.ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hằng nuôi 2 con bại não

28/03/2012

300,000

IBVCB.2803120970813001.ủng hộ gia đình anh Nguyễn Phước Sơn

27/03/2012

600,000

Teresa Le Vu ở Mỹ ủng hộ gia đình anh Trần Trung Dũng

27/03/2012

600,000

Teresa Le Vu ở Mỹ ủng hộ gia đình chị Trần Thị Hoa

27/03/2012

600,000

Teresa Le Vu ở Mỹ ủng hộ gia đình ông Trần Duy Đức

27/03/2012

600,000

Teresa Le Vu ở Mỹ Ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Thành

27/03/2012

600,000

Teresa Le Vu ở Mỹ ủng hộ gia đình chị Trần Thị Huệ

27/03/2012

600,000

Teresa Le Vu ở Mỹ ủng hộ gia đình anh Mai Văn Thân

27/03/2012

600,000

Teresa Le Vu ở Mỹ ủng hộ gia đình chị Ngô Thị Thìn

27/03/2012

100,000

Nguyễn Yến Phương, 8, Nguyễn Đình Chiểu, P1, TP Cao Lãnh ủng hộ chị Nguyễn Thị Lý

27/03/2012

100,000

Nguyễn Yến Phương, 8, Nguyễn Đình Chiểu, P1, TP Cao Lãnh ủng hộ chị Phan Thị lan

27/03/2012

100,000

Nguyễn Yến Phương, 8, Nguyễn Đình Chiểu, P1, TP Cao Lãnh ủng hộ cháu Nguyễn Văn Nam

27/03/2012

100,000

Nguyễn Yến Phương, 8, Nguyễn Đình Chiểu, P1, TP Cao Lãnh ủng hộ gia đình anh Tôn Văn Út

27/03/2012

100,000

Nguyễn Yến Phương, 8, Nguyễn Đình Chiểu, P1, TP Cao Lãnh ủng hộ Nguyễn Thị Hồng Nhung

27/03/2012

300,000

Nguyen Thi Cam Tu ủng hộ cháu Trương Thị Thanh Phượng

27/03/2012

300,000

IBVCB.2703120641357003.ủng hộ cháu Trương Thị Thanh Phượng

27/03/2012

200,000

Bui Duy Toan ủng hộ em Nguyễn Văn Nam

27/03/2012

1,000,000

Pham Thi Lan Huong ủng hộ bà Trần Kim Mạn

27/03/2012

200,000

Trinh Long Anh ủng hộ cháu Tôn Văn Dũng, con anh Tôn Văn Út

27/03/2012

200,000

Pham le Toan ủng hộ cháu Trần Trung Sơn

27/03/2012

500,000

Le Thi Kim Au ủng hộ cháu Nguyễn Minh Quân

27/03/2012

300,000

Nguyen Thuy Tram ủng hộ cháu Nguyễn Trung Minh

27/03/2012

1,000,000

IBVCB.2703120781285001.ủng hộ cháu Trương Anh Thư

26/03/2012

100,000

Phạm Hồng Hiển ủng hộ ông Huỳnh Ngọc Anh

26/03/2012

1,000,000

Linh - Thắng ở Tân Phú ủng hộ bà Trần Kim Mạn

26/03/2012

500,000

Bùi Thị Mỹ Hưng, Bình Thạch ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Nhựt

26/03/2012

500,000

Huynh Thi Ngoc Anh ủng hộ cháu Trần Trung Sơn

26/03/2012

300,000

Pham Hong Dang ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Sứ, cháu Minh

26/03/2012

100,000

IBVCB.2503120856967001.ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Nhựt

26/03/2012

300,000

Vu Le ThanH Huong ủng hộ gia đình bà Trần Kim Mạn

26/03/2012

500,000

Nguyen Thi Tinh ủng hộ cháu Nguyễn Trung Minh

26/03/2012

500,000

Can Dang Huy ủng hộ cháu Nguyễn Trung Minh

26/03/2012

500,000

Nguyen Dich Dung ủng hộ gia đình bà Trần Kim Mạn

26/03/2012

100,000

Be Q Giang ủng hộ chị Lê Thùy Dương

26/03/2012

200,000

Thai M Ngan Ha ủng hộ cháu Nguyễn Minh Quân

26/03/2012

100,000

IBVCB.2603120982787001.ủng hộ cháu Nguyễn Minh Quân

26/03/2012

100,000

IBVCB.2603120084207002.ủng hộ cháu Nguyễn Minh Quân

26/03/2012

50,000

IBVCB.2603120803127002.ủng hộ cháu Nguyễn Minh Quân

26/03/2012

300,000

Hoang T T Huyen ủng hộ gia đình bà Trần Kim Mạn

26/03/2012

400,000

Doan Minh Cuong ủng hộ cháu Tôn Văn Dũng, con anh Tôn Văn Út

26/03/2012

500,000

Nguyen Hoang Thang ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Sứ bố cháu Minh

25/03/2012

300,000

IBVCB.2403120496213001.ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Sứ

25/03/2012

100,000

IBVCB.2503121019949001.ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Sứ

25/03/2012

500,000

IBVCB.2503120938413001.ủng hộ gia đình anh Trần Văn Hải

24/03/2012

200,000

IBVCB.2403120043909002.ủng hộ gia đình bà Trần Kim Mạn

24/03/2012

200,000

IBVCB.2403121039545001.ủng hộ cháu Trần Trung Sơn

24/03/2012

500,000

IBVCB.2403120170351001.ủng hộ cháu Trần Trung Sơn

24/03/2012

250,000

IBVCB.2403120148071003.ủng hộ cháu Trần Trung Sơn

24/03/2012

250,000

IBVCB.2403121003871002.ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Sứ

24/03/2012

250,000

IBVCB.2403120619455001.ủng hộ gia đình bà Trần Kim Mạn

24/03/2012

300,000

IBVCB.2403121029705001.ủng hộ gia đình bà Trần Kim Mạn

24/03/2012

300,000

IBVCB.2403120020475001.ủng hộ cháu Nguyễn Văn Phong (Cháu bà Mạn)

24/03/2012

200,000

IBVCB.2303120224983003.ủng hộ gia đình bà Trần Kim Mạn

23/03/2012

200,000

Ngô Hiếu Việt, 71/24, Trần PHú, Q5, TP.HCM ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Nhựt

23/03/2012

1,000,000

Thanh Thanh Nguyễn, Houston Texas USA ủng hộ anh Phạm Văn Hưởng

23/03/2012

300,000

Nguyễn Duy Hải, Q 10 ủng hộ gia đình anh Mai Văn Thân

23/03/2012

300,000

Nguyễn Duy Hải, Q 10 ủng hộ gia đình anh Phạm Văn Hưởng

23/03/2012

200,000

IBVCB.2303120335731002.ủng hộ gia đình bà Trần Kim Mạn

23/03/2012

500,000

Le Minh Ngoc ủng hộ cháu Nguyễn Văn Phong

23/03/2012

500,000

Tran Thanh Thuy ủng hộ gia đình bà Trần Kim Mạn

23/03/2012

500,000

Luu Cam Tam ủng hộ gia đình bà Trần Kim Mạn

23/03/2012

500,000

Pham Dinh Chieu ủng hộ anh Phạm Văn Hưởng

23/03/2012

300,000

IBVCB.2303120458619001.ủng hộ gia đình bà Trần Kim Mạn

23/03/2012

100,000

IBVCB.2303120744779001.ủng hộ anh Phạm Văn Hưởng

23/03/2012

200,000

IBVCB.2303120190765001.ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hằng nuôi 2 con bị bại não

23/03/2012

1,000,000

Nguyen Van Thanh ủng hộ anh Phạm Văn Hưởng

23/03/2012

500,000

IBVCB.2303120171341001.ủng hộ gia đình bà Trần Kim Mạn

22/03/2012

3,000,000

Nguyễn Kiều Mỹ, Q Phú Nhuận ủng hộ cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung

22/03/2012

200,000

Vu Thai Binh ủng hộ anh Phạm Văn Hưởng