Danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

    118 liên quanGốc

    Chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã công bố danh sách 95 đại biểu trúng cử HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bản công bố theo Quyết định số 166/Đ-UBBC ngày 27/5/2021 của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội.

    Mỹ Hoa - Hà Bình

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/infographic-danh-sach-95-nguoi-trung-cu-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-khoa-xvi-nhiem-ky-2021-2026-421331.html