Danh sách 197 người do TW giới thiệu ứng cử ĐBQH

Ngày 14/4, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương lập danh sách 197 người ứng cử thuộc khối trung ương đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Đại Đoàn Kết xin giới thiệu danh sách 197 đại biểu.

I. CÁC CƠ QUAN ĐẢNG: 12 người

STT

Họ và tên

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Nguyễn Văn Bình

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

2

Phạm Minh Chính

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

3

Đinh Thế Huynh

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

4

Trương Thị Mai

Nữ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

5

Nguyễn Văn Nên

Nam

Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

6

Hoàng Bình Quân

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

7

Thào Xuân Sùng

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

8

Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu)

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân dân

9

Võ Văn Thưởng

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

10

Phan Đình Trạc

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

11

Nguyễn Phú Trọng

Nam

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương

12

Trần Quốc Vượng

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

II. CƠ QUAN CHỦ TỊCH NƯỚC: 3 người

STT

Họ và tên

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Trần Đại Quang

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

2

Đặng Thị Ngọc Thịnh

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

3

Đào Việt Trung

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

III. CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI (ĐBQH CHUYÊN TRÁCH Ở TRUNG ƯƠNG): 113 người

STT

Họ và tên

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Dương Quốc Anh

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia

2

Nguyễn Thúy Anh

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trương ương Hội phụ nữ Việt Nam, Chi hội phó Chi Hội Luật gia Văn phòng Quốc hội

3

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội

4

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban thư ký Quốc hội

5

Nguyễn Ngọc Bảo

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ vụ Kinh tế

6

Nguyễn Mai Bộ

Nam

Phó Bí thư Đảng ủy, Đại tá, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương

7

Nguyễn Văn Cảnh

Nam

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội

8

Nguyễn Vân Chi

Nữ

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

9

Hà Ngọc Chiến

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

10

Vũ Văn Chiến

Nam

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường cán bộ thanh tra, Thanh tra Chính phủ

11

Trần Quang Chiểu

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

12

Giàng A Chu

Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

13

Bùi Ngọc Chương

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

14

Nguyễn Sỹ Cương

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

15

Nguyễn Mạnh Cường

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

16

Nguyễn Khắc Định

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

17

Trần Thị Dung

Nữ

Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

18

Bùi Đặng Dũng

Nam

Bí thư Chi bộ Vụ Tài chính - Ngân sách; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

19

Phan Xuân Dũng

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc của Quốc hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam

20

Nguyễn Hữu Đức

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

21

Nguyễn Minh Đức

Nam

Đảng ủy viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Bí thư Đảng ủy Viện khoa học cảnh sát, Đại tá, Viện trưởng, Viện khoa học cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

22

Lưu Văn Đức

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc; Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ủy ban dân tộc; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Vụ Địa phuơng II - Ủy ban Dân tộc.

23

Đỗ Văn Đương

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

24

Nguyễn Trường Giang

Nam

Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

25

Nguyễn Văn Giàu

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

26

Đỗ Đức Hồng Hà

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng bộ Học viện Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp

27

Vũ Hải Hà

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Đối ngoại; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

28

Trần Hồng Hà

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc.

29

Lê Thu Hà

Nữ

Hàm Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

30

Nguyễn Vinh Hà

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII

31

Hoàng Quang Hàm

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiếm toán, Kiểm toán Nhà nước

32

Tạ Văn Hạ

Nam

Chánh văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Quốc hội

33

Nguyễn Đức Hải

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội

34

Nguyễn Thanh Hải

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

35

Phùng Quốc Hiển

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

36

Nguyễn Văn Hiển

Nam

Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

37

Hoàng Thị Hoa

Nữ

Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

38

Nguyễn Thị Mai Hoa

Nữ

Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc - Tôn giáo, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

39

Mai Thị Phương Hoa

Nữ

Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó chủ nhiệm UB kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội

40

Trương Minh Hoàng

Nam

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

41

Sùng A Hồng

Nam

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

42

Nguyễn Công Hồng

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Chi bộ Vụ Tư pháp; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

43

Nguyễn Kim Hồng

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

44

Nguyễn Thanh Hồng

Nam

Thiếu tướng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội

45

Triệu Thế Hùng

Nam

Hàm Vụ trưởng Vụ Văn hóa, giáo dục, thanh niên và nhi đồng, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên thư ký kiêm nhiệm Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng

46

Phùng Văn Hùng

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

47

Bùi Quang Huy

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

48

Lê Quang Huy

Nam

Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội

49

Nguyễn Quốc Hưng

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội khóa IV, V; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

50

Trần Thị Quốc Khánh

Nữ

Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó trưởng Tiểu ban 4 (phụ trách hoạt động của Ủy ban trong lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường, Tư pháp)

51

Sa Văn Khiêm

Nam

Vụ trưởng Vụ Dân tộc Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban thư ký Quốc hội

52

Nguyễn Đức Kiên

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

53

Đinh Thị Phương Lan

Nữ

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

54

Hoàng Văn Liên

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

55

Nguyễn Phước Lộc

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban dân vận Trung ương

56

Bùi Sỹ Lợi

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

57

Nguyễn Văn Luật

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

58

Phan Viết Lượng

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

59

Uông Chu Lưu

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

60

Nguyễn Hoàng Mai

Nam

Ủy viên Ban thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội của Văn phòng Quốc hội

61

Vũ Thị Lưu Mai

Nữ

Phó bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ngân sách, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội

62

Đoàn Thị Thanh Mai

Nữ

Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin, Hàm Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội

63

Ngô Đức Mạnh

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Thành viên Ban chỉ đạo nhà nước về thông tin đối ngoại; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện châu Âu; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hy Lạp

64

Ngô Thị Minh

Nữ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

65

Ngô Văn Minh

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Văn phòng Quốc hội

66

Trần Văn Minh

Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Dân nguyện; Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

67

Phạm Thành Nam

Nam

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Chi bộ, Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng

68

Lê Thị Nga

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị sĩ Việt Nam - Rumani

69

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nữ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội

70

Đặng Ngọc Nghĩa

Nam

Bí thư Chi bộ Vụ Quốc phòng - An ninh, Thiếu tướng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội

71

Trần Hồng Nguyên

Nữ

Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

72

Lê Thị Nguyệt

Nữ

Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

73

Đinh Văn Nhã

Nam

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

74

Lưu Bình Nhưỡng

Nam

Ủy viên Chi ủy Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Vụ trưởng – Trưởng ban kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

75

Nguyễn Văn Pha

Nam

Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ph