Danh sách 197 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tính đến nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Danh sách 197 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV - Ảnh 1

Đa số các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 197 đại biểu ứng cử ở Trung ương (Ảnh: Phạm Thịnh)

Sáng nay, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TƯ MTTQ) đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Danh sách 197 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội như sau:

Khối các cơ quan Đảng: 12 người

1. Ông Nguyễn Văn Bình: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế TƯ

2. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ

3. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư

4. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ

5. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư TƯ Đảng, Chánh văn phòng TƯ Đảng

6. Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng ban Đối ngoại TƯ

7. Ông Thào Xuân Sùng, Phó Ban Dân vận TƯ.

8. Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu), Tổng biên tập báo Nhân Dân.

9. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ

10. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

11. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng

12. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ.

Khối Chủ tịch nước, cơ quan tư pháp: 3 người

1. Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước

3. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước

5. Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm VP Chủ tịch nước.

Khối Quốc hội (QH): 113 người

1. Ông Dương Quốc Anh - Phó chủ tịch ủy ban giám sát Tài chính Quốc gia

2. Bà Nguyễn Thúy Anh: Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh: Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH

4. Ông Nguyễn Tuấn Anh, vụ trưởng vụ Khoa học công nghệ môi trường của QH

5. Ông Nguyễn Ngọc Bảo: ủy viên thường trực ủy ban Kinh tế của QH

6. Ông Nguyễn Mai Bộ, Phó Chánh án Tòa án quân sự TƯ

7. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học công nghệ môi trường của QH

8. Ông Nguyễn Văn Chi, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục thuế, Bộ Tài chính

9. Ông Hà Ngọc Chiến: Chủ tịch hội đồng dân tộc của QH

10. Ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng trường cán bộ thanh tra, TTCP

11. Ông Trần Quang Chiểu, Ủy viên Thường trực Ủy ban tài chính ngân sách của QH

12. Ông Giàng A Chu, Phó chủ tịch hội đồng dân tộc của QH

13. Ông Bùi Ngọc Chương, Ủy viên thương trực Ủy ban các vấn đề xã hội của QH

14. Ông Nguyễn Sỹ Cương: Ủy viên thường trực Ủy ban đối ngoại của QH

15. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của QH

16. Ông Nguyễn Khắc Định: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

17. Bà Trần Thị Dung, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của QH

18. Ông Bùi Đặng Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của QH

19. Ông Phan Xuân Dũng: Chủ nhiệm ủy ban KH-CN và MT của QH