Danh nhân văn hóa Nguyễn Công Trứ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Nguyễn Công Trứ - người con của đất Lam Hồng, một vị quan văn - võ song toàn, là người có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực: văn học, quân sự, chính trị, khai hoang lập ấp...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137956&sub=126&top=43