Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm: Những người trực tiếp làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước và những người trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/7/94446.cand