Danh Khôi (NRC) tiếp tục mua lại trái phiếu trước hạn

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã NRC - sàn HNX) mới công bố Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu NRCH2123002.

Theo đó, đây là lô trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, trái phiếu có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền đã phát hành thành 01 đợt với tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công là 200 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu 11%/năm. Ngày đáo hạn là 29/12/2023.

Theo thông tin công bố, NRC sẽ mua lại 20% giá trị trái phiếu phát hành, tương đương 40 tỷ đồng. Nguồn tiền mua lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Giá trị mua lại trái phiếu trước hạn bằng mệnh giá trái phiếu cộng với lãi cộng dồn còn phải thanh toán từ kỳ thanh toán gần nhất đến ngày mua lại. Thời gian mua lại trái phiếu trước hạn dự kiến vào ngày 29/12/2022 hoặc thời điểm khác theo đề nghị của người sở hữu trái phiếu.

Trước đó, NRC cũng thông báo kế hoạch mua lại trước hạn 160 tỷ đồng trái phiếu NRCH2123001 phát hành ngày 22/11/2021.

Tại thời điểm ngày 30/09/2022, NRC đang có hơn 267 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Trong đó, nợ vay từ trái phiếu gần 195 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào cuối tháng 12/2023.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/12, cổ phiếu NRC giảm 4,55%, xuống 4.200 đồng/CP. Khối lượng giao dịch đạt hơn 3,6 triệu đơn vị.

Kiều Trang

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/danh-khoi-nrc-tiep-tuc-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-post312328.html