Dành hơn 8,5 tỷ đồng sửa chữa 50 nhà tái định cư

    Báo Hà Nội Mới
    2 đăng lạiGốc

    (HNM) - Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị vừa trình các cơ quan chức năng phương án sửa chữa, duy tu, bảo trì 50 khu nhà tái định cư trong năm 2009 với kinh phí trên 8,5 tỷ đồng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/198329