Đánh hội đồng rồi cướp của

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Thấy anh Hợi chạy xe máy qua cầu, Tuấn hô hào đồng bọn xông vào đánh anh Hợi rồi cướp ĐTDĐ và một dây chuyền vàng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2009/5/113126.cand