Danh họa Van Gogh, Raffaello được hồi sinh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Công nghệ số mang lại nhiều lợi ích hơn những gì chúng ta tưởng. Nó cho phép bạn có thể trở thành nhân vật của bất kỳ một tác phẩm hội họa nào, nhờ khả năng tút tát của máy tính.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=45581