Đánh giá tín nhiệm DN: Công cụ kiểm soát rủi ro

(baodautu.vn) Khi bán hàng, doanh nghiệp nào đưa ra được điều khoản trả chậm cho bạn hàng sẽ là một lợi thế cạnh tranh. Nhưng nếu không có biện pháp kiểm soát rủi ro tốt, doanh nghiệp có thể không đòi được tiền.

Quản trị tín dụng thương mại là bộ phận đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và lưu thông khối lượng hàng hóa lớn. Cách quản trị tốt sẽ làm tăng giá trị sử dụng vốn doanh nghiệp và ngược lại, nó có thể làm suy giảm khả năng thanh khoản. Lý do trước tiên là, tín dụng thương mại thường được tài trợ bởi nguồn vốn huy động ngắn hạn, do đó, sẽ rất lãng phí nếu để khoản phải thu quá lớn. Đôi khi khoản phải thu cao là một biểu hiện của việc khách hàng chậm trả, không thanh toán đúng hạn hoặc nợ xấu, nợ khó đòi. Nếu các khoản phải thu này không được kiểm soát tốt, sẽ có ngày doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất thanh khoản hoặc nợ nần. Để kiểm soát tốt các khoản phải thu, một kỹ năng có vai trò cực kỳ quan trọng là đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng. Công việc này phải được thực hiện thông qua nhiều nguồn và kênh thông tin khác nhau, như lịch sử mua hàng của chính khách hàng đó, đánh giá của các nhà cung cấp hàng hóa và tín dụng khác về khách hàng và đặc biệt là sử dụng báo cáo tín nhiệm của các tổ chức định mức tín nhiệm doanh nghiệp (Credit Rating Agency). Điểm thuận lợi khi sử dụng báo cáo của các tổ chức định mức tín nhiệm doanh nghiệp là các cơ quan này sẽ sử dụng các nguồn thông tin để đối chiếu, sử dụng các phương pháp phân tích để nhận diện ra các doanh nghiệp tốt hoặc có vấn đề, từ đó đưa ra các khuyến nghị cụ thể về hạng mức tín nhiệm, giúp cho nhà cung cấp đưa ra quyết định chính xác. Đây là điều mà ít khi bộ phận đánh giá tín dụng thương mại của một doanh nghiệp có đủ tiềm lực về nhân sự và tài chính để thực hiện được. Khi nhà cung cấp xem xét các đánh giá của một Credit Rating Agency về bạn hàng tiềm năng của mình về mức độ tín nhiệm, đạo đức kinh doanh…, họ sẽ có thêm cơ sở để thực hiện bước tiếp theo của chu trình quản trị tín dụng thương mại, đó là thiết lập một hạn mức tín dụng (hạn mức nợ hoặc trả chậm) hợp lý để tối đa hóa dòng tiền và lợi nhuận. Hay nói cách khác, nhà cung cấp sẽ tăng hạn mức tín dụng nếu đánh giá khả năng thanh toán của bạn hàng là cao, ngược lại sẽ phải giảm hạn mức tín dụng đối với những bạn hàng có khả năng thanh toán thấp hơn. Thậm chí, dựa trên các báo cáo tín nhiệm về bạn hàng, doanh nghiệp có thể trả lời các câu hỏi cơ bản như: có nên ký kết hợp đồng không; có nên và nên cho bạn hàng thời hạn tín dụng là bao nhiêu ngày; doanh nghiệp bạn có tiềm năng phát triển thành đối tác vững chắc hay không; có nên giúp bạn bán hàng tồn kho với giá cạnh tranh hay không… Ngoài ra, báo cáo còn bổ sung nhiều dữ liệu về lịch sử hình thành và kinh nghiệm kinh doanh của doanh nghiệp, kỹ năng của ban lãnh đạo, tiềm lực tài chính… Những đánh giá trong hồ sơ và điểm số xếp hạng sẽ cho biết uy tín và tiềm năng có thể hợp tác kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai. (*) Giám đốc định giá tín nhiệm Vietnam Credit Co., ltd