Đánh giá tác động việc bổ sung một số hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Thảo luận tại Tổ về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) chiều 17.6, các đại biểu Quốc hội Tổ 11 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Tuyên Quang, Tây Ninh, Sơn La, TP. Đà Nẵng) nhất trí về sự cần thiết sửa đổi luật hiện hành để giải quyết các bất cập trong thực tiễn, phù hợp với bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ của hệ thống pháp luật. Trong đó, cân nhắc và đánh giá kỹ tác động việc bổ sung một số hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng.

Các đại biểu cũng đề nghị cân nhắc khả năng quy định lộ trình tăng thuế suất; bổ sung quy định cho phép không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa mua bán của cư dân biên giới; quy định cụ thể việc cho phép các doanh nghiệp chế xuất được áp dụng cơ chế thuế suất 0%; mở rộng đối tượng được hoàn thuế; quy định cụ thể tiêu chí phân loại người nộp thuế; các trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%...

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ 11 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Tuyên Quang, Tây Ninh, Sơn La, TP. Đà Nẵng)

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ 11 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Tuyên Quang, Tây Ninh, Sơn La, TP. Đà Nẵng)

Theo ĐBQH Nguyễn Việt Hà (Tuyên Quang), cùng với việc loại bỏ một số hàng hóa, dịch vụ khỏi đối tượng không chịu thuế, dự thảo luật cũng đã bổ sung nhiều hàng hóa, dịch vụ vào diện không chịu thuế và giữ nguyên số lượng nhóm đối tượng không thuộc diện chịu thuế như quy định hiện hành. Đại biểu đề nghị có đánh giá kỹ hơn về lý do và tác động của các hàng hóa, dịch vụ được bổ sung đối với nội dung này.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ một số nội dung quy định cụ thể trong dự án luật thay vì giao cho Chính phủ quy định như trước đây. Đồng thời, đề nghị Chính phủ đánh giá tác động đối với việc bổ sung quy định cho phép không thu thuế GTGT đối với hàng hóa mua bán của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế xuất nhập khẩu tại điểm đ khoản 26 Điều 5 của dự thảo luật để tránh các trường hợp lợi dụng chính sách.

ĐBQH Nguyễn Văn Quảng (Đà Nẵng) thảo luận tại Tổ

ĐBQH Nguyễn Văn Quảng (Đà Nẵng) thảo luận tại Tổ

Ngoài ra, xem xét lại đề xuất của Chính phủ về việc chuyển phân bón, tàu khai thác thủy sản tại vùng khơi, vùng biển, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng không chịu thuế sang áp dụng mức thuế suất 5%.

ĐBQH Nguyễn Văn Quảng (Đà Nẵng) cũng đồng tình với ý kiến của các đại biểu phát biểu về việc bổ sung đối tượng phân bón, tàu khai thác thủy sản tại vùng khơi, vùng biển, các loại máy móc, thiết bị chuyên dụng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp từ diện không chịu thuế, tức thuế suất thuế GTGT từ 0% nâng lên 5%. Đại biểu đề nghị phải giải trình rất rõ và cân nhắc rất kỹ việc này bởi tăng thuế mặt hàng này, chính người nông dân sẽ là đối tượng chịu tác động lớn nhất, tạo áp lực lớn đến người nông dân, đến sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Chi An

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/danh-gia-tac-dong-viec-bo-sung-mot-so-hang-hoa-dich-vu-khong-chiu-thue-gia-tri-gia-tang-i376004/