Đánh giá tác động môi trường kéo lùi tốc độ giải ngân

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung, Chính phủ kiến nghị UBTVQH xem xét, cho chủ trương giải thích việc áp dụng pháp luật theo hướng: Áp dụng quy định về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công.

Tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ cho biết, hiện vẫn còn cách hiểu khác nhau về quy định đánh giá tác động môi trường trong hệ thống pháp luật hiện nay. Điều này không chỉ gây khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư nói chung và đầu tư công nói riêng, mà còn kìm hãm tốc độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ảnh minh họa

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, các vướng mắc về quy định đánh giá tác động môi trường hiện nay liên quan đến 3 luật: Bảo vệ môi trường; Đầu tư và Đầu tư công trên 3 nội dung chính, gồm: vướng mắc về chủ dự án; vướng mắc về thông tin lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; và vướng mắc về chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ở nội dung thứ nhất, Luật Bảo vệ môi trường quy định trách nhiệm chủ dự án trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đó dự án đầu tư, đầu tư công phải xác định được chủ dự án mới được xem xét thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công, dự án đầu tư, đầu tư công chỉ chính thức quyết định chủ dự án khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Như vậy, theo các quy định này trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư chưa xác định được chủ dự án để thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Còn ở nội dung thứ hai, Luật Bảo vệ môi trường quy định về nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó có nhiều nội dung. Trong khi đó, quy định của Luật Đầu tư công tại thời điểm trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chỉ yêu cầu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nên dự án chưa có đầy đủ căn cứ, thông tin để lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Ở nội dung thứ ba cũng vậy, đối với các dự án đầu tư công, do chưa có chủ trương đầu tư, chưa xác định được chủ dự án, chưa quyết định được vốn đầu tư nên không có kinh phí và cũng không được ứng vốn để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chính phủ cho biết, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các luật khác có liên quan, trong đó đã quy định xử lý vướng mắc nêu trên, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2019.

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung, Chính phủ kiến nghị UBTVQH xem xét, cho chủ trương giải thích việc áp dụng pháp luật theo hướng: Áp dụng quy định về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công.

Theo đó không yêu cầu nhà đầu tư phải có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường mà chỉ cần có đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường như quy định tại Luật Đầu tư và phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động về môi trường như quy định tại Luật Đầu tư công.

Đồng thời cho phép Chính phủ quy định nội dung đánh giá tác động môi trường sơ bộ trong Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công.

Tuy nhiên sau khi thảo luận và tổng hợp các ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, đây không phải là trường hợp có cách hiểu khác nhau trong việc thi hành luật, mà là có quy định khác nhau giữa các luật; và việc giải thích luật phải không được sửa đổi, bổ sung hoặc đặt ra quy định mới. Do đó, việc Chính phủ kiến nghị UBTVQH giải thích việc áp dụng pháp luật là không phù hợp, không đủ căn cứ pháp lý để thực hiện. Bên cạnh đó, việc kiến nghị UBTVQH cho phép Chính phủ quy định nội dung đánh giá tác động môi trường sơ bộ trong Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường cũng không phù hợp.

“Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải sửa luật mới có thể giải quyết triệt để vướng mắc này. Chính phủ phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để trình UBTVQH xem xét tại kỳ họp tháng 8 theo hướng sẽ bổ sung vào Luật Đầu tư công”, Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển đề nghị.

Dương Công Chiến