Đánh giá tác động môi trường dự án gia cố kè chống sạt lở sông Hồng

Ngày 18/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5807/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Gia cố kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng thuộc địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì” tại xã Chu Minh.

Đánh giá tác động môi trường dự án gia cố kè chống sạt lở sông Hồng - Ảnh 1

Theo quyết định, phạm vi, quy mô của dự án, xây dựng kè lát mái và bù hộ chân những vị trí lăng thể đá bị xói lở dài khoảng 1.750m gồm 2 đoạn: Đoạn 1 (từ K21+500 đến K22+800 dài khoảng 1.300m), điểm đầu tuyến kè tiếp giáp với đập mỏ hàn đã có tại K21+500, điểm cuối gần khu vực bến đò thôn Chu Quyến; Đoạn 2 (từ K23+000 đến K23+450 dài khoảng 450m), điểm đầu gần khu vực bãi khai thác cát tại K23+00, điểm cuối gần khu vực dân cư thôn Cao Độ, xã Chu Minh tại K23+450.

Chủ Dự án có trách nhiệm áp dụng các biện pháp giảm thiểu và xử lý ô nhiễm môi trường trong suốt quá trình đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động của dự án. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố môi trường; thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kết quả giám sát môi trường định kỳ phải được cập nhật, lưu giữ tại đơn vị; gửi 1 bộ đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để kiểm tra và giám sát.

Ngoài ra, chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ và thực hiện các biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức cho lực lượng thi công xây dựng về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án. Thông tin cho chính quyền địa phương có liên quan và người dân khu vực dự án biết trước khi tiến hành hoạt động thi công, xây dựng. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố, an toàn lao động và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện và vận hành dự án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những rủi ro cho môi trường…

PV