Đánh giá kết quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 18-4, tiếp tục Phiên họp thứ bảy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, các đại biểu nghe Đoàn giám sát của QH báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo báo cáo của Đoàn giám sát, công tác đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian qua đạt nhiều thành tựu to lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông qua các chương trình, dự án, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được tăng cường và hoàn thiện, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng hiện đại, góp phần từng bước giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại nông thôn được giữ vững. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2011, tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ đạt hơn 432 nghìn tỷ đồng, bằng gần 50% tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ. Bên cạnh đó, hằng năm, Nhà nước bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách T.Ư mỗi năm từ bảy đến tám nghìn tỷ đồng, chủ yếu dành hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, dịch bệnh; chi hơn hai nghìn tỷ đồng hỗ trợ nông dân thông qua chính sách miễn, giảm thuế nông nghiệp.

Tuy nhiên, qua công tác giám sát cho thấy, bên cạnh những thành tựu đạt được còn nhiều hạn chế, yếu kém. Cụ thể là: quy định khống chế hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trong Luật Đất đai đã gây khó khăn cho việc mở rộng diện tích và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay, thời hạn sử dụng đất nông nghiệp theo Luật Đất đai gần hết hiệu lực, nhưng chưa có chủ trương cụ thể, cho nên nông dân không mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều chương trình, dự án đang trong tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài, hiệu quả không cao, một số nơi xảy ra sai phạm trong quản lý đầu tư; công tác lập và thực hiện quy hoạch chưa sát thực tế, khiến chất lượng đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa đạt kết quả như mong muốn.

Từ kết quả giám sát nói trên, Đoàn giám sát của QH kiến nghị QH, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhằm tiếp tục khuyến khích đầu tư cho khu vực này. Bên cạnh đó, cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai, ngân sách Nhà nước và sớm hoàn thành tổng kết Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, làm cơ sở sửa đổi Luật Hợp tác xã.

Cũng trong ngày làm việc hôm qua, Ủy ban TVQH đã góp ý kiến đối với Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).