Đánh giá hiệu quả sử dụng xăng E5

Sau 4 năm đưa vào sử dụng xăng E5 đối với một số địa phương, Thủ tướng Chính phủ có văn bản kiểm tra tính hiệu quả của loại xăng mới này.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có công văn yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu) kiểm tra tính khả thi của loại xăng mới E5 sau khi đưa vào hoạt động. Bộ Công thương sẽ chủ trì đánh giá tính hiệu quả, khả thi cũng như lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

E5 là xăng được phối trộn giữa 95% xăng khoáng thông thường (xăng A92) với 5% nhiên liệu sinh học là Ethanol (cồn E100).

Người tiêu dùng vẫn chưa mặn mà với xăng E5. Ảnh: internet

Theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Từ ngày 1/12/2014, xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu là xăng E5.

Từ ngày 1/12/2015 xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E5. Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là một số địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP.HCM.

Chu Du