Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2011

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc sáng mai, 3-10.

Trong phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến vào Báo cáo của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011; công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2011.

Liên quan tới công tác lập pháp, UBTVQH sẽ cho ý kiến vào các dự án Luật Đo lường, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)... UBTVQH cũng nghe báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011, báo cáo tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và báo cáo về lương của ngành Bảo hiểm xã hội.

Chính Trung