Đánh giá công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh

Chiều 15/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa MTTQ tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

Dự hội nghị có đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

 Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, qua đó đem lại hiệu quả thiết thực.

 Đồng chí Mã Én Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin nhanh về công tác phối hợp giữa MTTQ tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đồng chí Mã Én Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin nhanh về công tác phối hợp giữa MTTQ tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đặc biệt, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí đã từng bước phát huy được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và phối hợp chăm lo cho các gia đình chính sách; tuyên truyền, vận động người dân cùng Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát phản biện xã hội; tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia tích cực vào công tác tổ chức, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

 Đồng chí Lê Trường Giang, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Trường Giang, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 Đồng chí Lưu Thị Nụ, Phó Tổng Biên tập Báo Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lưu Thị Nụ, Phó Tổng Biên tập Báo Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

 Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã đánh giá làm rõ hơn những kết quả công tác phối hợp trong hoạt động tuyên truyền… Đồng thời, mong muốn MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm để đội ngũ phóng viên tác nghiệp thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trao đổi, định hướng các nhiệm vụ công tác thời gian tới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan thông tấn, báo chí với MTTQ các cấp trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Lào Cai và các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đồng hành với MTTQ các cấp trong thời gian tới; tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, huyện; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh; đưa nhiều thông tin và sản phẩm báo chí có nội dung tích cực để lan tỏa chủ trương, quyết sách lớn của tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân…

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/danh-gia-cong-tac-phoi-hop-giua-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-va-cac-co-quan-thong-tan-bao-chi-tren-dia-ban-tinh-post385424.html