Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

(HNM) - Ngày 26-9, Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra từ hôm nay, 27-9 đến ngày 4-10. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH sẽ thảo luận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2010.

Trong các ngày làm việc tiếp theo, UBTVQH cho ý kiến vào Báo cáo giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp QH thứ 7 đến Kỳ họp QH thứ 8; tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho một số ngành đặc thù... Cũng tại phiên họp này, Chính phủ sẽ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; phương án phân bổ ngân sách TƯ và bổ sung ngân sách địa phương năm 2011; định hướng các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015. Về công tác xây dựng luật, UBTVQH sẽ đánh giá chất lượng các dự án: Luật Viên chức; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Khoáng sản (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hành chính; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Lưu trữ.