Danh chồng, lòng vợ

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Suốt mấy mươi năm chung sống, bà Kha Thị Đàng vừa là hiền nội, vừa là nàng thơ, vừa là người ghi nhật ký trên từng bước đường vinh nhục của chồng. Danh chồng lòng vợ, Châu Kỳ luôn ghi nhớ điều này.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/212002.asp