Dành 800 tỉ đồng để NĐT vay kinh doanh CK

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một số ngân hàng chuẩn bị trở lại cho vay chứng khoán hoặc bơm vốn cho công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ repo chứng khoán cho biết danh mục chứng khoán cầm cố chủ yếu là những cổ phiếu chưa niêm yết.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=92215