Đang xài Android và iOS cùng Macbook ước mơ Android có gì giống Airdrop

Hay dùng đt để quay phiim và chụp hình. Mỗi lần chuyển file từ Android qua Macbook thật là phiền toán, phải cắm dây, phải cài app rồi app thì lúc chạy lúc không, cắm máy vào lúc chạy lúc không.