Đảng ủy Quân khu 1 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm

Sáng 15-7, Đảng ủy Quân khu 1 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy quân khu; các đồng chí đảng ủy viên là bí thư tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu chủ trì hội nghị.

 Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP). Chỉ đạo các lực lượng phối hợp nắm chắc tình hình, dự báo, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo xử lý hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Lãnh đạo xây dựng LLVT quân khu vững mạnh toàn diện có nhiều chuyển biến tiến bộ; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch điều chỉnh lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân khu 1 xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT quân khu vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về tổ chức quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo hoàn thành chương trình huấn luyện các đối tượng, tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và diễn tập các cấp, bảo đảm an toàn. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tin, ảnh: MẠNH QUỲNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-quan-khu-1-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-6-thang-cuoi-nam-699933