Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý II

  Tạp Chí Xây Dựng Đảng
  4 liên quanGốcHà Nội

  Sáng 22-6, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý II-2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên, cộng tác viên cấp Đảng ủy Khối.

  Đồng chí Lê Thị Thu Hằng trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

  Đồng chí Lê Thị Thu Hằng trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) trình bày chuyên đề “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng”. Theo đồng chí Lê Thị Thu Hằng, thời gian qua, Ngành Ngoại giao cùng đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là quán triệt và đưa các chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc sớm đi vào triển khai trong thực tiễn.

  Đồng chí Lê Thị Thu Hằng cũng đưa ra nhận định và dự báo tình hình quốc tế, khu vực tác động đến an ninh và phát triển của nước ta; đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại theo chủ trương của Đại hội XIII, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao vững mạnh về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, có năng lực, trình độ đạt tầm khu vực và quốc tế, cũng như nâng cao hiệu quả phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; giữa Ngành Ngoại giao với các cấp, các ngành, các địa phương.

  Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS, TS. Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Văn hóa chính trị của người lãnh đạo quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”.

  Mai Anh

  Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2022/17094/dang-uy-khoi-cac-co-quan-trung-uong-to-chuc-hoi-nghi.aspx