Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý II

  Tạp chí Tuyên Giáo
  4 liên quanGốc

  Sáng 22/6, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề Quý II/2022.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam trình bày chuyên đề “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng”.

  PGS. TS. Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Văn hóa chính trị của người lãnh đạo quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”./.

  HMT

  Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/dang-uy-khoi-cac-co-quan-trung-uong-to-chuc-hoi-nghi-thong-tin-chuyen-de-quy-ii-139422