Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư thông báo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 4, khóa XII

Ngày 3-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 4 khóa XII tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì.

Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư thông báo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 4, khóa XII - Ảnh 1

Các đại biểu nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị T.Ư 4, khóa XII; Nghị quyết số 02 Đảng ủy Khối về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư".

Đối với thực hiện Nghị quyết "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện" tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Đảng ủy Khối yêu cầu từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong khối nghiên cứu, nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện. Từ đó, triển khai sâu rộng, vận dụng sáng tạo vào tình hình công tác của cơ quan, đơn vị, đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.